Przejdź do głównej zawartości

Aktualności

Zmiany w grafiku - Wrzesień 2023

W dniau 21 września (CZWARTEK) gabinet będzie czynny od godziny 15:00 do 19:00.

Wizyty prosimy umawiać wcześniej pod nr telefonu 535-454-360

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczace zachorowań kotów

Wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej (https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty), w celu zapewnienia Państwu bieżących informacji.

Obowiązkowe szczepienia dla kotów przeciwko wściekliźnie

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem nr 49 wprowadził obowiązek na obszarze zagrożonym wścieklizną szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Od 15 kwietnia 2022 r. obszar zagrożony wścieklizną objął już cały teren m.st. Warszawy.

Obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie jest czasowy i obowiązuje do momentu odwołania go przez Wojewodę Mazowieckiego.

Mieszkańcy m.st. Warszawy powinni spełniać obowiązek wynikający z aktualnych rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego regulujących przedmiotową kwestię. Niewypełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia jest wykroczeniem, za które właścicielowi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Zamówienia

Istnieje możliwość zamówinia karm poprzez wysłanie SMS na nr tel 535 454 360. Zamówienia do godziny 10. mogą być zrealizowane w tym samym dniu.

Kleszcze

Aktywność kleszczy trwa od marca do października. Jednak w ostatnich latach obserwujemy wydłużanie się tego okresu. Kleszcze spotykane są także w środku zimy, gdy temperatura powietrza osiągnie powyżej 5° C. Kleszcze mogą być nosicielami wielu groźnych chorób, takich jak: babeszjoza, borelioza anaplazmoza, erlichioza, leiszmanioza. W przypadku gdy znajdziemy kleszcza, należy go jak najszybciej usunąć ze skóry, a miejsce ukłucia koniecznie zdezynfekować.

Warto już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu zwierząt. W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą preparatów chroniących przed kleszczami i oferujemy pomoc w dobraniu najwłaściwszego preparatu dla Państwa zwierząt.

Nowe zagrożenie - komary

W ostatnich latach w Polsce coraz więcej odnotowujemy przypadków Dirofilariozy. Komary poprzez ukąszenie przenoszą mikrofilarie do krwi psów, kotów a czasem ludzi. Mamy do czynienia z dwoma gatunkami D. repens - które wędrują do tkanki podskórnej oraz D. immitis - które mogą wędrować do płuc i serca. Postać skórna (D.repens)- najczęściej przebiega bezobjawowo. Na skórze mogą tworzyć się niebolesne guzki, w których znajdują się pasożyty. Postać sercowa ( D.immitis) może powodować objawy takie jak: szybkie męczenie się zwierząt, suchy kaszel z krwistą wydzieliną, zmniejszony apetyt, chudnięcie, w zaawansowacych stanach niewydolność krążenia i zator tętnicy płucnej i prawej komory serca.

Obecnie mamy możliwość zapobieganie poprzez stosowanie preparatów odstraszających komary lub zabijających postaci larwalne pasożyta.

Klauzula informacyjna RODO

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Czytaj więcej

Gazetka

W Naszym Gabinecie dostępna jest bezpłatna gazetka Cztery Lapy, w której znajdą Państwo ciekawe artykuły i aktualności dotyczące zwierząt.

gazetka Cztery Lapy